ANBI_FC_blauw

New Wings Stichting is aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI-status).
De ANBI-status maakt giften aan de New Wings Stichting tevens aftrekbaar van de inkomsten- of vennootschapsbelasting (binnen de daarvoor geldende regels).
Een dagafschrift van de bank geldt voor de Belastingdienst als bewijs van een gift.

Aftrekbare ANBI giften:

Vennootschapsbelasting
Giften aan algemeen nut beogende instellingen (ANBI’s) mag u van de winst aftrekken. Per jaar bedraagt de aftrek ten hoogste 50% van de winst, met een maximum van € 100.000. U moet de giften schriftelijk kunnen bewijzen.

Particulieren en eenmanszaak
De gift is fiscaal aftrekbaar als die hoger is dan de drempel van 1% van het verzamelinkomen vóór toepassing van de persoonsgebonden aftrek (met een minimum van €60,-), tot een maximum van maximaal 10% van het verzamelinkomen vóór toepassing van de persoonsgebonden aftrek.

Het drempelinkomen is het totaal van uw inkomsten en aftrekposten in box 1 (inkomstenbelasting uit werk en woning), box 2( belasting van dividend, verkoopwinst op aandelen etc) en box 3 (belasting van sparen, beleggen) , maar zonder uw persoonsgebonden aftrek.

Heeft u een fiscale partner? Dan kijkt de Belastingdienst naar de gezamenlijke verzamelinkomens vóór toepassing van de persoonsgebonden aftrek.