Wilt u uw betrokkenheid tonen?

Wilt u als bedrijf of particulier uw maatschappelijke betrokkenheid tonen? Stichting New Wings kan uw hulp goed gebruiken! Door ons goede doel te steunen, kunnen we meer kinderen na een ingrijpende orgaantransplantatie weer op de been helpen.

Want samen bereiken we meer dan alleen. Dankzij de steun van onze sponsors zien we deze kinderen weer met blije gezichten en met een goede conditie en spierkracht rondrennen. En daar doen we het toch allemaal voor?

Bovendien is het sponsoren van stichting New Wings fiscaal aantrekkelijk. Omdat we door de Belastingdienst zijn aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) kunt u als donateur uw giften – binnen de daarvoor geldende regels – aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting. Meer informatie daarover vindt u op de site van de Belastingdienst (www.belastingdienst.nl/giften).

Het bij donatie genoemde bedrag maak ik binnen 14 dagen over op rekeningnummer:

NL54 INGB 0008 6526 12

t.n.v. Stichting New Wings.

Keuze bedrag

Voornaam (*)

Tussen

Achternaam (*)

Geslacht: ManVrouw

Ik ben ouder dan 16 jaar janee

Email (*)

Telefoonnumer

Extra Toelichting